TP Info

TP info (sujets) Les sources tex des 25 sujets de tp d’info dont les noms suivent (suffisamment explicites pour indiquer leur sujet), peuvent être envoyés sur simple demande à contact BETAIL.TEX DELAUNAY.TEX , NEWTONPC.TEX RESTEI.TEX EXOSMAP.TEX PHASEED.TEX RADICOSU.TEX AITKEN.TEX HARMONIQ.TEX WAERDEN.TEX ZTRANS.TEX HADAMARD.TEX ROULEMEN.TEX EXORAMAP.TEX LOICUBIQ.TEX DIOPHYPE.TEX LINUMAPL.TEX GAUSSZI.TEX POLYN01.TEX JONES.TEX GIBBS.TEX CONDITIO.TEX EXORAMA2.TEX IPAC.TEX RAIES2.TEX